SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH

Biên tập, đạo diễn là những người đóng vai trò trong việc xây dựng ra các chương trình truyền hình, là những người sáng tác hoặc dựa theo một kịch bản đã có sẵn để chuyển thể thành một kịch bản truyền hình.
Kịch bản là một văn bản thể hiện một chương trình bằng từ ngữ, có hai dạng kịch bản là: kịch bản quay và kịch bản dựng.
- Kịch bản quay là một văn bản thể hiện một chương trình bằng từ ngữ giúp người quay có thể hiểu và thể hiện được ý tưởng của đạo diễn.

SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH - RADIO

Biên tập, đạo diễn là những người đóng vai trò trong việc xây dựng ra các chương trình truyền hình, là những người sáng tác hoặc dựa theo một kịch bản đã có sẵn để chuyển thể thành một kịch bản truyền hình.
Kịch bản là một văn bản thể hiện một chương trình bằng từ ngữ, có hai dạng kịch bản là: kịch bản quay và kịch bản dựng.
- Kịch bản quay là một văn bản thể hiện một chương trình bằng từ ngữ giúp người quay có thể hiểu và thể hiện được ý tưởng của đạo diễn.

TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Biên tập, đạo diễn là những người đóng vai trò trong việc xây dựng ra các chương trình truyền hình, là những người sáng tác hoặc dựa theo một kịch bản đã có sẵn để chuyển thể thành một kịch bản truyền hình.
Kịch bản là một văn bản thể hiện một chương trình bằng từ ngữ, có hai dạng kịch bản là: kịch bản quay và kịch bản dựng.
- Kịch bản quay là một văn bản thể hiện một chương trình bằng từ ngữ giúp người quay có thể hiểu và thể hiện được ý tưởng của đạo diễn.

HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG DOANH NGHIỆP

Biên tập, đạo diễn là những người đóng vai trò trong việc xây dựng ra các chương trình truyền hình, là những người sáng tác hoặc dựa theo một kịch bản đã có sẵn để chuyển thể thành một kịch bản truyền hình.
Kịch bản là một văn bản thể hiện một chương trình bằng từ ngữ, có hai dạng kịch bản là: kịch bản quay và kịch bản dựng.
- Kịch bản quay là một văn bản thể hiện một chương trình bằng từ ngữ giúp người quay có thể hiểu và thể hiện được ý tưởng của đạo diễn.

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Chúng tôi là tổ chức truyền thông với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình, truyền thông thương mại.

  • Thành lập từ năm 2014 đến nay chúng tôi sở hữu nhiều format chương trình cùng nhiều đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp.
  • Chúng tôi muốn là cầu nối thông tin giữa các doanh nghiệp với khán giả và người tiêu dùng thông qua các chương trình Lifebroad đang đầu tư thực hiện.
  • Dựa trên nền tảng đó chúng tôi đã và đang xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu với các doanh nghiệp đối tác.

Giám đốc Lifebroad

Chúng tôi đang sở hữu nhiều format chương trình truyền hình, trong đó phải kể đến là chương trình “Sống có chất” đang được phát sóng trên VTV8.
Bà Trần Thị Lan Envato Company
Lifebroad cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị để ra mắt một chương trình hoàn toàn mới lạ, độc đáo mang tên “Hãy Yêu Nhau Đi”. Đây là một luồng gió mới cho thị trường giải trí và mang nhiều thông điệp hữu ích.
Bà Hoàng Nguyên Phương
Ngoài ra chúng tôi đã hợp tác thực hiện thành công nhiều sự kiện giải trí, truyền thông thương hiệu với rất nhiều đối tác lớn.
Ông Minh Phúc Leader LC

CHÚNG TÔI LÀ LIFE BROAD

Lifebroad đã làm được gì?
Chúng tôi đang sở hữu nhiều format chương trình truyền hình, trong đó phải kể đến là chương trình “Sống có chất” đang được phát sóng trên VTV8. Lifebroad cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị để ra mắt một chương trình hoàn toàn mới lạ, độc đáo mang tên “Hãy Yêu Nhau Đi”. Đây là một luồng gió mới cho thị trường giải trí và mang nhiều thông điệp hữu ích.
Yếu tố khác biệt của Lifebroad?
Chúng tôi tự hào mang lại các giá trị giải trí trên nền tảng giáo dục, sức khỏe, văn hóa… đến khán giả những thông tin, kiến thức hữu ích. Dựa trên nền tảng đó chúng tôi đã và đang xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu với các doanh nghiệp đối tác.
Mục tiêu của Lifebroad là gì?
Chúng tôi mong muốn là cầu nối thông tin giữa các doanh nghiệp với khán giả và người tiêu dùng thông qua các chương trình Lifebroad đang đầu tư thực hiện. Mang sứ mệnh tạo ra nhiều giá trị cuộc sống và xã hội thông qua các sản phẩm truyền thông, các hoạt động xã hội thiết thực.