TIẾT KIỆM HAY HÀ TIỆN - TS LÊ THẨM DƯƠNG
Video nằm trong serie chương trình dạy kỹ năng sống của Sống có chất:https://www.youtube.com/channel/UC7wJ...
Hãy cùng TS Lê Thẩm Dương đến với chủ để "Tiết kiệm hay hà tiện" của Sống có chất hôm nay 5/8/2015 vào lúc:
➡ 15h30 trên kênh VTV9
➡ 16h45 trên kênh VTV Đà Nẵng