Video nằm trong serie chương trình dạy kỹ năng sống của Sống có chất:https://www.youtube.com/channel/UC7wJ...
Hãy cùng Sống có chất lắng nghe những chia sẻ thú vị của thầy Lê Thẩm Dương về vấn đề sa thải nhân công, hiện đang nhức nhối trong các doanh nghiệp hiện nay nhé
Xem thêm các chương trình khác: Lê Thẩm Dương dạy tán gái | Lê Thẩm Dương mới nhất 2016 | Lê Thẩm Dương 2016 | Lê Thẩm Dương nghệ thuật lãnh đạo | Lê Thẩm Dương quản trị cuộc đời